SİZİ ARAYALIM
Sizi ne zaman arayalım?
Web için Sanat


 
Unique - Denge


denge
Bir tasarımda denge unsuru varsa, o tasarım kendisi ile "barışık" demektir. Dengeli ama bünyesinde hiçbir hareket unsuru barındırmayan bir tasarım düşünülebilir mi? Her tasarımın bünyesinde bir hareket unsuru vardır, hatta bu hareket gereklidir de. Ama hareketi oluşturan unsur ya da unsurlar tasarımın temel çıtası içinde yer almaz.

Hareket unsurları tasarımın içinde kullanılan tipografi, fotoğraf ya da illüstrasyonlardaki canlılığın içindedir.
Unique - Orantı


 
Unique - Hiyerarşi
görsel hiyerarşi
 
Unique - Devamlılık
 
Unique - Bütünlük
 
Unique - Vurgulama


 
Unique - Estetik
estetik teknoloji
 
Unique - Piksel


piksellerle savaş
 
Unique - Tasarım
kaybolmuş tasarımlar